The "me" you can't see!
(Chôm cái tựa đề trong 1 quyển sách của hoàng tử Harry).
Cứ tạm thời gọi là xuất thân từ học thật và hiện cũng đang làm việc ở môi trường học thuật, nhưng các friends của "me" chắc từ lâu sẽ nhận thấy một bạn "me" mà "thân thể ở academy, tinh thần ở industry". Tốt nghiệp từ 2015 và xin job cũng khá nhiều nơi mà đa số là vị trí Researcher. Tuy nhiên, từ đó đến giờ cũng không ngừng thử bước 1 chân vào vị trí Engineer hay Research Engineer ở công nghiệp (Remark là Research Engineer và Researcher là khác nhau dù có chung chữ "research"). Sau đây là lịch sử xin việc ở mid-career vị trí Research Engineer ở 1 số công ty Nhật của "me":

1) Yahoo!Japan:
- Screening hồ sơ
- 2 bài SPI web-tests trong 1 tuần gồm: Test tính cách từ tal-sa.jp (30 phút) có 55 câu (trung bình 30 giây 1 câu). Test khả năng + tính cách từ arorua.net (65 phút) có 2 phần: phần tiếng nhật, tiếng anh, toán, và EQ (30 phút) + phần tính cách (35 phút - câu hỏi không nhiều mà 1 câu khá là nhiều chữ, trung bình 25 giây 1 câu).
- Phỏng vấn với bộ phận security team: hỏi có các phương pháp fusion nào, các projects nào biết về smartphone authentication dựa trên hành vi, độ chính xác expect là bao nhiêu, ...
- Phỏng vấn với bộ phận research & development: hỏi white-box khác black-box cái gì, black-box thì security nhưng không giải thích được rồi white-box thì giải thích được mà không security rồi thì tương lai thì xài cái nào, xài làm sao, ...
Kết quả: rớt.

2) KDDI Digital Security, Inc.
(Cũng từng làm ở KDDI Research, Inc. và KDDI R&D Laboratories nhưng đó là vị trí researcher, y chang như học thuật. Còn cty này, i.e., KDDI Digital Security, Inc., là công ty khác của KDDI làm security solutions, ko có/cho viết paper).
- Screening hồ sơ
- 1 bài web-test: không giống như Yahoo!Japan là SPI mà công ty này chọn TG-Web test. Câu hỏi TG-Web không thấy có mấy bài xác suất tổ hợp chỉnh hợp như SPI trên kia mà toàn thấy mấy bài quay cục rubic với xếp hình. Cty này chọn làm TG-Web trên https://www.e-assessment.jp - Phỏng vấn với security team (cũng không giống phỏng vấn nữa, như 1 cuộc nói chuyện thì đúng hơn): hỏi là có OK với mục tiêu, tức là chỉ develop và evaluate security products, ko có làm papers, biết code ngôn ngữ gì, thư viện gì, blacklist, drive-by-download, ...
- Phỏng vấn với recruitment department manager (採用部門責任者) + general affairs personnel department manager (総務人事部長): hỏi tại sao chọn cty, muốn làm các topic security gì vì sao, tại sao muốn chuyển job, ...
- Phỏng vấn với Recruiting Department Headquarters (採用部門本部長) + Corporate Headquarters (コーポレート本部長): hỏi lại câu tại sao chọn cty, lương, visa là gì, từng lên Headquarters chưa, ...
Kết quả: đậu

3) LINE
- Screening
- Ko thấy bào web-test nào
- Phỏng vấn với security team: ko có người Nhật nào, 1 Pháp 3 Hàn: giới thiệu nếu vô sẽ làm 1 trong 3 projects:
+ Authentication & biometrics dùng FIDO2
+ Seamless terminal migration dùng secure LINE backup
+ BITBOX: Cryptocurrency Exchange (P/s: nghe chồng nói là BITBOX Line bán rồi mà sao vẫn làm nhỉ).
Hỏi có từng làm project security nào commercial, có code được không phải để chạy được mà để developers khác đọc được, secret sharing là làm gì ở trỏng, ...
Kết quả: đợi hơn 2 tuần ko có kết quả nên làm 1 action hơi "khôn" đó là hỏi kết quả thế nào xong họ trả lời "rớt" luôn cho nhanh =))