Bài từ Văn Phòng Nội Các, Chính Phủ Nhật Bản
Link: https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/manufacturing_e.html
(May 15, 2020)

Giá trị mới trong lĩnh vực sản xuất

Trong Society 5.0, giá trị mới có thể được tạo ra theo những cách sau: thông qua phân tích AI của dữ liệu lớn các loại thông tin đa dạng, bao gồm nhu cầu của khách hàng và người tiêu dùng, thông tin về kho của nhà cung cấp và thông tin giao hàng. Những điều sau đây sẽ được thực hiện.
  • Thực hiện lập kế hoạch sản xuất linh hoạt và quản lý hàng tồn kho để đáp ứng nhu cầu hiện tại bằng cách thiết lập liên kết với các lĩnh vực khác và các nhà cung cấp công nghiệp bên ngoài các giao dịch kinh doanh thông thường
  • Sử dụng AI và rô bốt và áp dụng điều phối giữa các nhà máy để sản xuất hiệu quả hơn, tiết kiệm lao động, cho phép kế thừa các kỹ năng kỹ thuật (mô hình master craftsmanship) và đạt được sản lượng high-mix, low-volume (chất lượng cao, khối lượng thấp?)
  • Làm cho việc phân phối hiệu quả hơn bằng cách vận chuyển hợp tác xuyên ngành, phân tuyến xe tải, v.v.
  • Cho phép khách hàng và người tiêu dùng có được hàng hóa giá rẻ mà không bị chậm trễ giao hàng theo nhu cầu
Hơn nữa, đối với toàn xã hội, các giải pháp này có thể giúp tăng cường khả năng cạnh tranh trong công nghiệp, nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai, giảm thiểu vấn đề thiếu hụt lao động, giải quyết các nhu cầu đa dạng, giảm thải GHG, cải thiện sự hài lòng của khách hàng và kích thích tiêu dùng.