Bài từ Văn Phòng Nội Các, Chính Phủ Nhật Bản
Link: https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/agriculture_e.html
(May 15, 2020)

Giá trị mới trong lĩnh vực nông nghiệp

Trong Society 5.0, giá trị mới có thể được tạo ra theo những cách sau: thông qua phân tích AI của dữ liệu lớn các thông tin đa dạng, chẳng hạn như dữ liệu khí tượng, dữ liệu tăng trưởng cây trồng, điều kiện thị trường, xu hướng và nhu cầu lương thực.
  • Đạt được “nền nông nghiệp thông minh” siêu tiết kiệm lao động và năng suất cao bằng cách tự động hóa công việc nông trại và tiết kiệm sức lao động thông qua máy kéo rô bốt, tự động hóa thu thập dữ liệu cây trồng thông qua máy bay không người lái, tự động hóa và tối ưu hóa việc quản lý nước dựa trên dự đoán thời tiết, dữ liệu sông, v.v. .
  • Lập kế hoạch canh tác bằng cách thiết lập sản lượng cây trồng phù hợp với nhu cầu, tối ưu hóa kế hoạch làm việc cùng với dự đoán thời tiết, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời mở rộng cơ sở khách hàng
  • Làm cho nông sản mà người tiêu dùng mong muốn có sẵn khi họ muốn
  • Giao nông sản cho người tiêu dùng khi họ cần thông qua xe giao hàng tự lái
Hơn nữa, đối với toàn xã hội, các giải pháp này có thể giúp tăng sản lượng lương thực và ổn định nguồn cung, giải quyết vấn đề thiếu lao động ở các vùng nông nghiệp, giảm lãng phí lương thực và kích thích tiêu dùng.