Bài từ Văn Phòng Nội Các, Chính Phủ Nhật Bản
Link: https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/bosai_e.html
(May 15, 2020)

Giá trị mới trong ngăn ngừa thiên tai

Trong Society 5.0, giá trị mới có thể được tạo ra theo những cách sau: thông qua phân tích AI của dữ liệu lớn thông tin đa dạng, chẳng hạn như quan sát các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa bằng vệ tinh, bằng radar thời tiết trên mặt đất hoặc bằng máy bay không người lái, thông tin thiệt hại dựa trên cấu trúc cảm biến và thông tin hư hỏng trên đường từ ô tô.
  • Cung cấp cho từng người và mọi người thông tin về nơi trú ẩn và cứu trợ thông qua điện thoại thông minh cá nhân và các thiết bị khác dựa trên điều kiện thiên tai và di chuyển mọi người đến nơi trú ẩn an toàn
  • Phát hiện nạn nhân ngay lập tức thông qua bộ quần áo hỗ trợ, robot cứu hộ, v.v. và giải cứu họ khỏi các tòa nhà bị ảnh hưởng bởi thảm họa một cách nhanh chóng
  • Thực hiện việc vận chuyển tài liệu cứu trợ một cách tối ưu thông qua máy bay không người lái, phương tiện giao hàng tự lái, v.v.
Đối với toàn xã hội, những giải pháp này có thể giúp giảm thiểu thiệt hại và phục hồi sớm.