Bài từ Văn Phòng Nội Các, Chính Phủ Nhật Bản
Link: https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/energy_e.html
(May 15, 2020)

Giá trị mới trong lĩnh vực năng lượng

Trong Xã Hội 5.0, giá trị mới có thể được tạo ra theo những cách sau: thông qua phân tích AI của dữ liệu lớn bao gồm các thông tin đa dạng như dữ liệu khí tượng, trạng thái hoạt động của nhà máy điện, trạng thái xả / sạc của xe điện (EV) và điều kiện sử dụng năng lượng của mọi hộ gia đình.
  • Cung cấp nguồn cung cấp năng lượng ổn định thông qua các phương tiện năng lượng đa dạng dựa trên dự báo nhu cầu chính xác và dự đoán thời tiết
  • Đạt được sản lượng địa phương cho tiêu dùng địa phương, tận dụng EVs và sản xuất hydrogen và thúc đẩy nơi ở liên vùng
  • Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng của từng hộ gia đình bằng cách đưa ra các đề xuất về tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng dựa trên các dự đoán về nguồn cung
Đối với toàn xã hội, những giải pháp này có thể giúp cung cấp nguồn năng lượng ổn định và giảm tải môi trường của chúng ta bằng cách giảm phát thải khí nhà kính.