Bài từ Văn Phòng Nội Các, Chính Phủ Nhật Bản
Link: https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/food_e.html
(May 15, 2020)

Giá trị mới trong lĩnh vực thực phẩm

Trong Society 5.0, giá trị mới có thể được tạo ra theo những cách sau: thông qua phân tích AI của dữ liệu lớn bao gồm các thông tin đa dạng, chẳng hạn như dị ứng cá nhân, thông tin về sản phẩm thực phẩm, thực phẩm được lưu trữ trong tủ lạnh gia đình, hàng tồn kho của cửa hàng bán lẻ và điều kiện thị trường.
  • Làm cho việc mua thực phẩm trở nên thuận tiện bằng cách cung cấp cho người tiêu dùng các đề xuất về sản phẩm thực phẩm phù hợp với thông tin dị ứng và sở thích cá nhân
  • Giảm lãng phí bằng cách tự động hóa việc quản lý thực phẩm được bảo quản trong tủ lạnh và chỉ cho phép đặt hàng và mua thực phẩm cần thiết
  • Làm cho việc ăn uống trở nên thú vị bằng cách đưa ra các đề xuất liên quan đến nấu ăn dựa trên sở thích của gia đình hoặc tình trạng sức khỏe hàng ngày
  • Cho phép các nhà sản xuất nông trại và cửa hàng bán lẻ quản lý sản xuất, đơn đặt hàng và hàng tồn kho phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Đối với toàn xã hội, những giải pháp này có thể giúp giảm lãng phí thực phẩm và làm cho ngành thực phẩm cạnh tranh hơn.