• Kiên định với lựa chọn của mình [Xem]
  • Xin việc: Researcher ở học thuật bước 1 chân sang công nghiệp [Xem]
  • Các loại gây mê, gây tê ở Nhật [Xem]
  • Tên tiếng Anh và Nhật của 30 loại khoa khám ở bệnh viện/ phòng khám [Xem]
  • Từ Jul 01, 2020, nhiều thủ tục như làm COE, gia hạn visa/thẻ ngoại kiều, đổi status, ... ở Nhật đã được làm online. [Xem]