2021
 • FIDO là gì? FIDO 1.0 khác với FIDO 2.0 thế nào? [Xem]
 • Top 10 smartcities ở Nhật Bản (năm 2020) (Jan 28, 2020) [Xem]
2020
 • Stanford xin lỗi sau khi kế hoạch phân bổ vắc-xin đã bỏ sót nhiêu nhân viên y tế tuyến đầu (Dec 18, 2020) [Xem]
 • DeepMind AI đã có bước nhảy vọt trong việc giải các cấu trúc protein như thế nào (Dec 07, 2020) [Xem]
 • AI đã giải được phương trình vi phân từng phần (Nov 13, 2020) [Xem]
 • Toyota Woven City (Thành phố thông minh trong thế giới thực của Toyota) (Oct 17, 2020) [Xem]
 • Nhóm bài về Xã Hội 5.0 (Society 5.0)
  • Định nghĩa Xã Hội 5.0 từ Chính Phủ Nhật Bản (May 15, 2020). [Xem]
  • Ví dụ về Xã Hội 5.0 trong Mobility (Di Động) (May 15, 2020). [Xem]
  • Ví dụ về Xã Hội 5.0 trong Chăm sóc sức khoẻ (Healthcare) (May 15, 2020). [Xem]
  • Ví dụ về Xã Hội 5.0 trong Sản Xuất (Manufacturing) (May 15, 2020). [Xem]
  • Ví dụ về Xã Hội 5.0 trong Nông Nghiệp (Agriculture) (May 15, 2020). [Xem]
  • Ví dụ về Xã Hội 5.0 trong Thực Phẩm (Food) (May 15, 2020). [Xem]
  • Ví dụ về Xã Hội 5.0 trong ngăn ngừa thiên tai (disaster prevention) (May 15, 2020). [Xem]
  • Ví dụ về Xã Hội 5.0 trong năng lượng (May 15, 2020). [Xem]
 • Tính năng và bảo mật của một số ứng dụng video conference phổ biến (April 22, 2020). [Xem]